Průběh reklamace:
U provozovatele internetového obchodu atraktivo.cz je možné reklamovat následující skutečnosti:
a) zboží k Vám nedorazilo.
b) zboží nedorazilo v dohodnutém termínu.

1. U nedodání zboží je možno řešit reklamaci:
a) výzvou k opětovnému objednání zboží. (Provozovatel na své náklady objedná zboží opětovně.)
b) výzvou k vrácení peněz s uvedením čísla účtu, na který mají být peníze vráceny.

2. Při prodlevě s dodáním zboží o více než šedesát dní je možno podat reklamaci a to:
a) podat výzvu k vrácení peněz s uvedením čísla účtu, na který mají být peníze vráceny

Jak vyplývá z Všeobecných obchodních podmínek, společnosti ATRAKTIVO SHOP s.r.o., který je provozovatel internetové stránky atraktivo.cz, je zprostředkovatelem prodeje zboží mezi Kupujícím a Prodávajícími z Asie. Není proto možné reklamovat následující skutečnosti:
a) kvalitu dodaného zboží.
b) jakost zboží

Poskytovatel neodpovídá za jakost a kvalitu zboží ani za soulad zboží s ČSN či evropskými normami. Reklamace dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou zboží) řeší Kupující samostatně přímo s Dodavatelem zboží. Kupující může požádat Provozovatele, aby vyřídil reklamace způsobenou vadou zboží za těchto podmínek:
a) od dodání zboží neuplynula lhůta delší než 14 dní
b) reklamované zboží je ve čtrnáctidenní lhůtě dodáno na adresu Provozovatele na náklady zákazníka
c) zboží určené k reklamaci nesmí nést znaky použití

S ostatními reklamacemi jsme Vám připraveni okamžitě pomoci tak, aby byla reklamace vyřízena IHNED.

Postup reklamace:

  1. Vyplňte reklamační formulář níže na této stránce
  2. Po obdržení vyplněného formuláře ihned zahájíme reklamační řízení
  3. V případě uznání reklamace vám standardně během 3 dnů odešleme peníze na zadaný účet.

Poznámka:
Provozovatel není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Provozovatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamační formulář

Souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů